Kategori: Okategoriserad


Etikronder kan minska stress i Coronatider

2020/06/24

Läs gärna min senaste artikel i Tidningen Arbetsliv här!

Kommentarer inaktiverade för Etikronder kan minska stress i Coronatider | Okategoriserad

Etiska samtal – vägen framåt?

2020/04/20

Sitter och skriver på en artikel om etiska dilemman idag, till tidningen Arbetsliv.

Har ni tänkt på hur mycket kraft och energi som går åt till etiska överväganden varje dag. För oftast handlar det inte om frågor som rör liv och död utan snarare om små vardagliga problem som kan kokas ner till hur vi beter oss mot varandra och varför. Relationsetik.

Varför är den kunden alltid så otrevlig mot mig, varför lyder inte patienten mina rekommendationer och hur tänker egentligen chefen när hon fördelar arbetsuppgifter. Frågor som ligger och puttrar i vårt inre och väcker en massa känslor som stjäl energi.

Forskning visar att vi kan minska den etiska stressen bara genom att formulera etiska problem och sätta ord på det vi upplever. Kanske är etiska samtal en väg framåt för att minska den psykiska ohälsan som är utbredd på många arbetsplatser där man har kontakt med många människor.

Etiska samtal – vägen mot psykisk hälsa?

Kommentarer inaktiverade för Etiska samtal – vägen framåt? | Okategoriserad

Ny Artikel i Omvårdnadsmagasinet

2020/04/14

Läs gärna ett utdrag ur min senaste artikel i Omvårdnadsmagasinet här!

Kommentarer inaktiverade för Ny Artikel i Omvårdnadsmagasinet | Okategoriserad

Ny artikel i Arbetsliv

2020/04/02

Läs här!

Kommentarer inaktiverade för Ny artikel i Arbetsliv | Okategoriserad

Ny artikel i Arbetsliv

2020/03/30

En av chefens viktigaste uppgifter är att skapa ett arbetsklimat där misstag kommer upp till ytan, en så kallad ”no blame-kultur”. En förutsättning för att lyckas är förmågan att sätta upp tydliga mål för verksamheten och kommunicera ut dem till medarbetarna.

Det gäller också att våga blotta sina egna misstag som chef. Det menar Eduard von Busch ledarskapsutvecklare med många års erfarenhet av chefsuppdrag, bland annat inom försvarsmakten.

Eduard von Busch, ledarskapsutvecklare Foto: Kerstin Karlsson

 

Om detta handlar min senaste artikel i tidningen Arbetsliv som kommer ut i dagarna. Redan nu kan du läsa artikeln här! S 36-37.

https://dmweb.v-tab.se/webpages/Arbetsliv/ALIH-200002.html

Inom kort kommer den också upp här:

https://www.prevent.se/arbetsliv/

Kommentarer inaktiverade för Ny artikel i Arbetsliv | Okategoriserad

Intervju för omvårdnadsmagasinet

2020/03/19

”Man ser inte linsen genom vilken man betraktar världen”. Ett påstående vi verkligen vände och vred på när jag läste grundkursen i etnologi för många år sedan.

Jag fick anledning att återkomma till dessa tankar när jag intervjuade Helena Larsson häromveckan. Hon är sjuksköterska och doktorand och lägger fram sin doktorsavhandling imorgon om existentiell ensamhet hos äldre, med fokus på anhöriga.

Helena Larsson
Foto: Kerstin Karlsson

Det som fastnat hos mig efter intervjun är att människors uppfattning om vad som är meningsfullt i livet kan skilja sig mycket åt. Och det är lätt att utgå från sin egen uppfattning även när man ska hjälpa andra.

Ett exempel var sonen som alltid löste sudoku tillsammans med sin mamma när han besökte äldreboendet eftersom han läst att det var bra för minnet, trots att mamman inte var ett dugg intresserad av siffror. Eller den äldre kvinnan som ville diskutera politik med sina anhöriga, men aldrig fick möjlighet till det eftersom ämnet inte ingick i deras föreställning om hur en trevlig fikastund ska vara.

I all välmening var det också många anhöriga som ordnade aktiviteter för sina skröpliga äldre, allt från bingo och sångstunder till samkväm i kyrkan. Men vissa äldre upplevde att det till och med kunde öka den existentiella ensamheten. De vantrivdes i dessa konstruerade sammanhang med människor de inte kände samhörighet till.

Jag har gjort det massor med gånger. Utgått från min egen föreställning om vad som är bra, när jag vill göra det bästa för någon annan. Linsen genom vilken man betraktar världen är lätt att glömma bort, både när man betraktar andra kulturer, generationer emellan, ja till och med på individnivå.

Kommentarer inaktiverade för Intervju för omvårdnadsmagasinet | Okategoriserad

Ny artikel i Omvårdnadsmagasinet

2020/02/10

Läs gärna ett sammandrag av min senaste artikel i tidningen Omvårdnadsmagasinet här!

(Eller bli medlem i svensk sjuksköterskeförening för att läsa artikeln i sin helhet 🙂 )

Kommentarer inaktiverade för Ny artikel i Omvårdnadsmagasinet | Okategoriserad

Artikel om ledarskap

2020/02/05

Läs gärna min senaste artikel i tidningen Arbetsliv här! Handlar om den nya tidens ledarskap.

Leif Denti, doktor i innovationspsykologi och författare till en ny bok om att leda i osäkerhet.

Kommentarer inaktiverade för Artikel om ledarskap | Okategoriserad

Ny artikel om matematik!

2020/01/29

Läs gärna min senaste artikel i tidningen Grundskolan här! 

Kommentarer inaktiverade för Ny artikel om matematik! | Okategoriserad

Ringa, maila, googla…

2020/01/24

Skriva artiklar och intervjua. Det kan man ju lätt tro är en journalists huvudsakliga uppgifter. Men mest tid går faktiskt åt till att leta och följa upp idéer. Googla, ringa, maila, maila igen, och ringa igen, och igen…

Igår gick arbetet på räls. Pratade bland annat med en saffransodlare, en forskare och en marknadsdirektör. Idag tutar det upptaget överallt och ingen svarar på mail. Sånt e livet.

Här är mina ”idé-pärmar” från några år tillbaka.

Kanske har du en idé på något att skriva om? Allt tas tacksamt emot!

Trevlig helg!

Kommentarer inaktiverade för Ringa, maila, googla… | Okategoriserad

Tillbaka till toppen